Uw zoontje of dochtertje wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor verwijderen van de amandelen.

Meestal betreft dit een dagopname: uw kindje blijft minstens een zestal uren na de ingreep in het ziekenhuis, en na controle door de NKO arts kan u met uw kindje het ziekenhuis verlaten.
In sommige gevallen, vooral wanneer uw kind ouder is, blijft u een nachtje overnachten.

Amandelen: waarom worden ze verwijderd?

Er zijn verschillende redenen om amandelen te verwijderen.
Hieronder sommen we er enkele op:

 • Omdat er veel amandelontstekingen zijn.
 • Omdat de amandelen zo groot zijn dat uw kind moeilijker vlot kan eten of last heeft bij spreken.
 • Omdat uw kindje snurkt, eventueel soms stopt met ademen ’s nachts.

Hoe worden amandelen verwijderd?

Amandelen bevinden zich in de keel, en worden verwijderd langs de mond, wanneer uw kind slaapt.
Uw kind weet niets van de ingreep zelf, en er zal nadien geen uitwendig litteken zijn.

Meestal wordt bij kinderen tijdens dezelfde narcose gecontroleerd of er nog poliepweefsel
aanwezig is achter de neus, en dat wordt meestal tegelijk verwijderd, gezien dit bijna altijd mee klachten geeft voor uw kind.
Ook poliepen worden langs de mond verwijderd, zodat u ook hier niets van ziet.
Verwijderen van poliepen geeft geen extra last voor het kind. Als de poliepen normaal voorkomen, worden ze uiteraard gelaten.

Dag voor de ingreep

Als uw kind echt ziek is de dagen voor de ingreep,
dient u met uw behandelende huisarts of kinderarts goed te overleggen of de ingreep veilig kan doorgaan.
Als uw huisarts of kinderarts denkt dat de ingreep beter uitgesteld wordt, neemt u contact op met de dienst Neus-Keel-Oorziekten op 03/640.28.69.

Dag van de ingreep

De arts geeft u het opname-uur mee. Uw kind moet zeker 6 uur voor opname nuchter zijn: dat wil zeggen niet meer eten of drinken.
Als u denkt dat dit een groot probleem zal zijn, kan u uw kind eventueel ’s nachts nog eens wakker maken om wat voeding te geven.

Als uw kind toekomt op de kinderafdeling of in het dagziekenhuis, zal het gewogen worden,
wordt de temperatuur opgenomen, en wordt er hem of haar een operatiehemdje aangedaan.
Als uw kind bijna aan de beurt is, krijgt hij of zij een licht verdovende medicatie, meestal in suppo vorm,
waarna het kind niet meer uit het bed mag.
De beide ouders mogen mee naar het operatiekwartier, maar slechts 1 ouder mag de wachtkamer binnen.
Daarna zal de verpleegkundige van de operatiekamer zich verder ontfermen over uw kind.

Kleine kinderen worden in slaap gebracht met een maskertje: de kinderen mogen een “ballonnetje opblazen”, waarvan ze in slaap vallen. Pas als de kinderen volledig slapen en niets meer voelen, wordt er een prikje toegediend.

Grotere kinderen worden in slaap gebracht met een slaapprikje.

Na de ingreep blijft uw kind nog even in de ontwaakruimte. Wanneer uw kind goed wakker is, mag het terug naar de afdeling.

Uw kind zal een infuus (baxter) hebben als het terug op de kamer komt: vandaar dat uw kind
niet veel zal klagen over dorst: het vocht wordt langs het infuus (baxter) toegediend.
De slaapdokters bepalen wanneer uw kind opnieuw mag drinken: meestal is dit 4 uren na de ingreep.
De verpleegkundigen van de dienst zullen uw kindje iets te drinken komen brengen.
Pas als uw kind goed kan drinken, en als de behandelende arts uw kind heeft onderzocht, kan u met uw kind het ziekenhuis verlaten.

Wat is normaal na een amandeloperatie?

 • Keelpijn en oorpijn is normaal na verwijderen van de amandelen.
  Dit duurt zeker een week, en kan ervoor zorgen dat uw kind wat hangerig is.
 • Uw kind zal niet graag eten of drinken. U moet uw kind zeker niet dwingen om te eten.
  Echter u dient uw kind wel te stimuleren om te drinken, eventueel wat gesuikerde dranken wanneer eten niet lukt.
  Uw kind dient zeker 1 liter vocht per dag te drinken! Bied hem drank aan die hij graag lust,
  en dat vooral een halfuurtje na toedienen van pijnmedicatie.
 • Uw kind zal een slechtruikende ademhaling hebben, en dit de eerste twee weken.
 • Als u in het keeltje van uw kind zou kijken, zal u zien dat er twee witte holtes in de keel zijn:
  de keel na verwijderen van amandelen moet er zo uitzien: dit is volstrekt normaal. Dit verdwijnt na een tweetal weken.
 • Lichte koorts (tot 38.5°C) is normaal de eerste 24 uren na verwijderen van amandelen.
 • Uw kind kan misselijk zijn na de ingreep. Wanneer het braakt zal het braaksel lijken op een
  “zwarte gelei”, wat gevormd wordt door gestold bloed.
  Tijdens de ingreep loopt het bloed namelijk naar de maag van uw kindje. Bloed is slecht verteerbaar.
  Vandaar dat uw kind soms “verlost is” na braken.
 • Snurken is vaak nog niet volledig voorbij de eerste twee weken na de ingreep.

Wat is niet normaal na een amandeloperatie?

 • Wanneer uw kind helder ROOD bloed uit keeltje of langs neusje verliest, dient u
  onmiddellijk terug naar het ziekenhuis te gaan, ofwel naar de consultatie NKO (03/640.28.69),
  ofwel op de dienst spoedgevallen, waarlangs de behandelende NKO arts of de NKO arts van wacht zal verwittigd worden.
  Een nabloeding na amandeloperatie is zeldzaam, maar kan altijd gebeuren binnen de eerste twee weken na de ingreep,
  vandaar dat u best geen reis plant binnen de eerste twee-drie weken na de ingreep.
 • Uw kind MOET zeker 1 liter vocht per dag drinken, zeker als het niet goed kan eten.
  U moet het aldus goed stimuleren om te drinken, vooral na gebruiken van pijnstilling.
  Wanneer uw kind weigert vocht in te nemen, is er ten eerste veel meer pijn, en ten tweede gevaar op uitdroging en kan een nieuwe opname nodig zijn.

Waarop moet u letten?

 • De eerste nacht moet u ofwel uw kind regelmatig gaan  nakijken, ofwel slaapt u bij uw kind,
  of uw kind bij u, om alles goed in de gaten te houden. Bij bloeding komt u naar het ziekenhuis terug.
 • Mag mijn kind buitenkomen? Uw kind mag zeker buitenkomen, maar wat rustige activiteitenzijn aan te bevelen de eerste week. Overmatige warmte dient vermeden te worden.
 • School of kinderopvang? De eerste week zal uw kind last hebben van de ingreep.
  Meestal blijven kinderen na een amandeloperatie een week thuis van school of kinderopvang.
  Als uw kind zich heel goed voelt binnen de week na amandeloperatie, mág uw kind gerust naar school of kinderopvang.
 • Zwemmen, turnen? De eerste twee weken na de ingreep moet uw kind niet zwemmen of turnen.
 • Voeding? De eerste dag kan uw kind nog wat misselijk zijn, dat is normaal.
  Wees hier niet al te ongerust over: uw kind kreeg vocht toegediend langs het infuus (baxter).
  Als uw kind de eerste dagen niet goed kan eten, dient u hem of haar niet te dwingen.
  Het beste wat naar binnen zal gaan is koude en zachte voeding: pudding, ijsjes, milkshake, yoghurt,
  chocomousse, lauwe puree, gestampte groentjes, gemixte soep,… Algauw kan u overgaan na
  boterhammetjes zonder korsten,…
  Na een tot twee weken (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) is normale voeding weer mogelijk.
  In het begin voorzichtig met warme, prikkende en harde voeding zoals broodkorsten, frietjes, chips,…

Medicatie?

Vooral in het begin is pijnstilling nodig: Geef de voorkeur aan suppo’s, siroop of bruistabletten.
Uw kind kan namelijk niet goed slikken. Best wordt perdolan mono = paracetamol = curpol = dafalgan gebruikt.
U mag deze medicatie toedienen volgens lichaamsgewicht van uw kind, en dat om de 4 uren.

Als uw kind écht onvoldoende heeft met deze pijnmedicatie, kan u eventueel de volgende
medicatie toevoegen: nurofen = perdophen = ibuprofen = malafene.
Deze medicatie dient u eveneens toe volgens lichaamsgewicht, en maximaal 3 keer per dag.
Liefst deze medicatie zo weinig als mogelijk, gezien er een licht verhoogde kans is op nabloeding.