OPERATIES AAN DE NEUS

Uw Neus-Keel-Oorarts heeft voorgesteld om uw neusklachten te behandelen met een operatie.
Deze webpagina heeft tot doel om u wat informatie te geven over zo’n operatie.
U kunt het thuis dan nog eens rustig nalezen.

Welke functie heeft de neus?

De neus is er zeker niet alleen voor de reuk, al is dit natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van de functie.
De neus is vooral een deel van de ademhalingsorganen.

In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd.
Zo wordt meer dan 95% van de deeltjes die onze lucht verontreinigen, door de neus weggefilterd en onschadelijk gemaakt.

De neus zorgt dus voor een zo goed mogelijke ademhaling.
Daarnaast heeft de neus een belangrijke functie bij de stemvorming en ook de afvloei van het traanvocht verloopt via de neus.

Tenslotte is de uitwendige vorm van de neus ook een belangrijk aspect; hierdoor wordt het uiterlijk van iemand in grote mate bepaald.

Storingen in de functie van de neus

De neusfunctie kan op veel manieren worden beïnvloed.
Bijvoorbeeld door een verkoudheid zoals die bij iedereen wel eens voorkomt, of door een allergie (overgevoeligheid).
Stoornissen in de functie van de neus kunnen vaak verergerd worden door een afwijkende vorm van het inwendige van de neus.

Het meeste voorkomend is een scheefstand van het neustussenschot (het septum), dat de neushelften van elkaar scheidt.
Deze afwijkende vorm van het neustussenschot komt zeer vaak voor en kan aanleiding geven tot een grote reeks
klachten, zoals bijv. een gevoel van verstopping, een gestoorde ademhaling of hoofdpijn.
Dit is een verklaring voor het feit dat het rechtzetten van het neustussenschot (de zgn. septumcorrectie)) een operatie is, die veel
voorkomt.
De ingreep heeft dus tot doel om de neusfunctie te verbeteren.

Wat voor neusoperaties zijn er?

 • De septumcorrectie of neustussenschotcorrectie:
  Hierbij wordt uitsluitend geopereerd in het inwendige van de neus, er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten.

  Bij de operatie wordt het kraakbeen en het bot van het neustussenschot vrijgelegd via een klein
  sneetje binnenin de neus.
  Hierna wordt dan het tussenschot rechtgezet, d.w.z. uitstekende stukken worden
  verwijderd, kromme delen worden rechtgemaakt, enz.

  Het aldus herstelde neustussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door in de neus ingebrachte tampons.
  Aan weerszijden wordt zo het tussenschot in de juiste positie gesteund, zodat slijmvies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien. De tampons worden na enkele dagen weer verwijderd.

  U kunt dan dus weer door de neus ademen.
  De genezing na een septumcorrectie duurt enkele weken, in het begin kan u korstvorming verwachten in de neus.
  U mag de eerste twee weken na de ingreep de neus best niet snuiten.
  Het is beter van alle slijmen goed weg te spoelen. Uw arts zal u vertellen hoe u dit het best kan doen.

 • De inwendige +uitwendige neuscorrectie:
  Soms is de neusfunctie niet alleen gestoord door een afwijkend tussenschot, maar ook door een abnormale vorm
  van de buitenkant van de neus.

  Dit laatste heeft dan ook invloed op het uiterlijk.
  Vaak is het in zo’n geval mogelijk om in één operatie niet alleen de functie te herstellen,
  maar ook het uiterlijk te verbeteren.
  Ook deze operatie, die natuurlijk wat uitgebreider is dan de septumcorrectie, wordt in het algemeen van binnenuit verricht.
  Er zullen dus geen sneden gemaakt worden op aan de buitenkant zichtbare plaatsen en er zullen geen zichtbare
  littekens achterblijven.
  Wanneer dit wel noodzakelijk is, dan wordt dat met u besproken.
  In de regel betreft het dan zeer kleine littekentjes, die later niet of nauwelijks zichtbaar zullen zijn.
  Evenals bij een septumcorrectie zullen tampons in de neus worden aangebracht aan het einde van de operatie.
  Wanneer aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, dan zal de neus bovendien worden vastgezet met pleisters met daar overheen een kapje van gips, kunststof of metaal.

  De neustampons zullen na enkele dagen weer worden verwijderd.
  Het kapje moet tenminste twee weken op zijn plaats blijven om te zorgen dat de weefsels en de
  botstukken weer in de goede positie aan elkaar groeien.
  Het is verstandig om de eerste week na de operatie de neus niet te snuiten.

  Beter is het om de neus schoon te spoelen.
  U zult van uw arts instructie krijgen, hoe u dit het beste kunt doen.
  Vooral wanneer ook het uitwendige van de neus geopereerd is, mag er gedurende enige
  weken geen druk of trek op de neus uitgeoefend worden: dus oppassen bij sport en geen balspelen gedurende de eerste zes weken!

 • Een P.I.T of partiële inferieure conchaplastie:
  Ook bij deze ingreep wordt aan de binnenzijde van de neus geropereerd, er is ook hier geen uitwendig litteken
  zichtbaar. Bij een P.I.T. worden de neusschelpen, dat zijn welvingen in de neus, verkleind, zodat er een betere
  neusademhaling kan zijn.
  Na deze ingreep kan u zes weken tot twee maanden korstvorming ondervinden.
  Een goede nabehandeling van de neus zal ook hier de genezing vlotter doen verlopen.
 • Een reductie van een neusfractuur (neusbreukherstel):
  Deze ingreep dient plaats te vinden binnen de 2 weken na het ontstaan van de neusbreuk.

  Deze ingreep wordt meestal in ééndagopname uitgevoerd. De neus wordt recht geplaatst.
  Na het rechtplaatsen van de neus wordt ook hier een plaaster of een kapje op de neus gezet.
  In sommige gevallen dient de neus ondersteund te worden door een inwendig verband gedurende enkele dagen tot een week.

  De genezing van een neusbreukherstel is soms onvoorspelbaar,
  zodat bij de inwendige littekenvorming de neus, die initieel rechtstond, opnieuw in lichte mate wat kan scheeftrekken.
  Ook hier mag er gedurende enige weken geen druk of trek op de neus uitgeoefend
  worden: dus oppassen bij sport en geen balspelen gedurende de eerste zes weken!

Hoe wordt het verdoofd?

De operatie vindt plaats zonder dat u daar noemenswaardige pijn bij heeft. Dit gebeurt onder algehele narcose.
Bij algehele narcose wordt u door de anesthesist in slaap gebracht en wordt u pas wakker, wanneer de operatie achter de rug is.

Enkele algemene inlichtingen.

Na de operatie kan er wat zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid , de onderlip en de oogleden
optreden, vooral als er aan het uitwendige van de neus is geopereerd.

Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen en gewoonlijk verdwijnt dit binnen enkele dagen.
De pijn na de operatie is meestal gering en altijd goed met pijnstillers te bestrijden.
In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden, omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld.
Dit verdwijnt vanzelf, het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Slotwoord.

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.
Aarzel niet om bij eventuele onduidelijkheden aan uw Neus-Keel-Oorarts nader uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.