Parotidectomie

Bij herhaalde of chronische ontstekingen of gezwellen van de oorspeekselklier (parotis), kan het noodzakelijk
zijn deze geheel of gedeeltelijk heelkundig te verwijderen.

Grootte en groeikenmerken van een gezwel zijn meestal slechts tijdens de operatie vast te stellen, zodat de uitgebreidheid van de ingreep soms moeilijk op voorhand volledig kan bepaald worden.

In elk geval moet de speekselklier via één of meerdere huidincisies benaderd worden.
Bij volledige verwijdering van de parotisklier zal na de operatie een lichte inzinking in het operatieveld worden waargenomen.
De gelaatszenuw die doorheen de parotisklier loopt, kan bij elke parotidectomie operatie beschadigd worden.
Hierdoor kan een gedeeltelijke of volledige éénzijdige, meestal
tijdelijke, gelaatsverlamming optreden.

Bij de behandeling van afgekapselde gezwellen is de kans op zulke beschadiging meestal gering.
Bij invasieve tumoren daarentegen, kan het noodzakelijk zijn de gelaatszenuw op te offeren om een definitieve genezing te bekomen. Storende monddroogte komt zeer zelden voor.