Uw zoontje of dochtertje wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis voor verwijderen van de poliepen/neusamandelen.

Meestal betreft dit een dagopname: uw kindje blijft minstens een viertal uren na de ingreep in het ziekenhuis, en na controle door de NKO arts kan u met uw kindje het ziekenhuis verlaten.
Wanneer tijdens dezelfde ingreep ook de amandelen worden verwijderd, blijft uw kind minstens 6 uren na de ingreep opgenomen.
In sommige gevallen, vooral wanneer uw kind ouder is, blijft uw kind een nachtje overnachten.

poliepen, waarom worden ze verwijderd?

Even een verduidelijking: in Belgie spreekt men van “poliepen” voor dit probleem.
Dit is niet strikt genomen niet corrrect: men kan poliepen op andere plaatsen in het lichaam
hebben, en dit is een totaal ander soort weefsel.
De “poliepen” bij kinderen zijn feitelijk hetzelfde soort weefsel als de amandelen (of ook soms tonsillen genoemd).
Daarom spreekt men beter over neusamandelen (dit is de term die algemeen in Nederland wordtgebruikt)

Er zijn verschillende redenen om poliepen te verwijderen.  Hieronder sommen we er enkele op:

 • Omdat er veel ontstekingen zijn: uw kind heeft altijd hevige neusloop, er is vaak hoesten,…
 • Omdat de poliepen zo groot zijn dat uw kind helemaal niet door de neus kan ademen
 • Omdat uw kindje snurkt, eventueel soms stopt met ademen ’s nachts
 • Omdat de poliepen de “buis van Eustachius, of de verbindingsbuis tussen de oren en de neus”, verstoppen: uw kind heeft vaak oorontstekingen, of er is blijvend vocht achter de trommelvliezen, of uw kindje hoort minder…
 • Poliepen worden vaak samen verwijderd met de amandelen, of gecombineerd bij plaatsen van diabolo’s (om bovengenoemde redenen).

Hoe worden poliepen verwijderd?

Poliepen bij kinderen bevinden zich achter de neus, helemaal bovenin de keel, en worden
verwijderd langs de mond, wanneer uw kind slaapt. Uw kind weet niets van de ingreep zelf, en er zal nadien geen uitwendig litteken zijn.

Dag voor de ingreep

Als uw kind echt ziek is de dagen voor de ingreep, dient u met uw behandelende huisarts of kinderarts goed te overleggen of de ingreep veilig kan doorgaan.
Als uw huisarts of kinderarts denkt dat de ingreep beter uitgesteld wordt, neemt u contact op met de dienst Neus-Keel-Oorziekten op 03/640.28.69.

Dag van de ingreep

De arts geeft u het opname-uur mee. Uw kind moet zeker 6 uur voor opname nuchter zijn: dat wil zeggen niet meer eten of drinken.
Als u denkt dat dit een groot probleem zal zijn, kan u uw kind eventueel ’s nachts nog eens wakker maken om wat voeding te geven.

Als uw kind toekomt op de kinderafdeling of in het dagziekenhuis, zal het gewogen worden, wordt de temperatuur opgenomen, en wordt er hem of haar een operatiehemdje aangedaan.
Als uw kind bijna aan de beurt is, krijgt hij of zij een licht verdovende medicatie, meestal in suppo vorm, waarna het kind niet meer uit het bed mag. De beide ouders mogen mee naar het
operatiekwartier, maar slechts 1 ouder mag de wachtkamer binnen.
Daarna zal de verpleegkundige van de operatiekamer zich verder ontfermen over uw kind.

Kleine kinderen worden in slaap gebracht met een maskertje: de kinderen mogen een “ballonnetje opblazen”, waarvan ze in slaap vallen.
Pas als de kinderen volledig slapen en niets meer voelen, wordt er een prikje toegediend.

Grotere kinderen worden in slaap gebracht met een slaapprikje.
Na de ingreep blijft uw kind nog even in de ontwaakruimte. Wanneer uw kind goed wakker is, mag het terug naar de afdeling. Uw kind zal een infuus (baxter) hebben als het terug op de kamer komt: vandaar dat uw kind niet veel zal klagen over dorst: het vocht wordt langs het infuus (baxter) toegediend.

De slaapdokters bepalen wanneer uw kind opnieuw mag drinken: meestal is dit enkele uren na de ingreep. De verpleegkundigen van de dienst zullen uw kindje iets te drinken komen brengen.
Pas als uw kind goed kan drinken, en als de behandelende arts uw kind heeft onderzocht, kan u met uw kind het ziekenhuis verlaten.

Wat is normaal na verwijderen van de poliepen?

 • Lichte keelpijn en lichte oorpijn is normaal na verwijderen van de poliepen. Dit duurt een tweetal dagen.
 • Uw kind kan een slechtruikende ademhaling hebben, en dit de eerste week
 • Lichte koorts (tot 38.5°C) is normaal de eerste 24 uren na verwijderen van amandelen
 • Uw kind kan misselijk zijn na de ingreep. Wanneer het braakt zal het braaksel lijken op een
  “zwarte gelei”, wat gevormd wordt door gestold bloed.
  Tijdens de ingreep loopt het bloed namelijk naar de maag van uw kindje. Bloed is slecht verteerbaar.
  Vandaar dat uw kind soms “verlost is” na braken.
 • Snurken is vaak nog niet volledig voorbij de eerste twee weken na de ingreep.
 • Neusje kan nog steeds verstopt zitten na de ingreep: dit komt omdat er nog wat zwelling is en er nog wat korstjes in de neus zitten.
 • Er kan lichtroze neusloop zijn: dit zijn de neusslijmpjes die vermengd worden met de bloedkorstjes.
  Er kan de eerste weken na de ingreep nog steeds wat neusloop zijn (dit kan eventueel zelfs wat etterig zijn)

Wat is niet normaal na verwijderen van de poliepen?

Wanneer uw kind helder ROOD bloed uit keeltje of langs neusje verliest, dient u onmiddellijk terug naar het ziekenhuis te gaan, ofwel naar de consultatie NKO
(03/640.28.69), ofwel op de dienst spoedgevallen, waarlangs de behandelende NKO arts of de NKO arts van wacht zal verwittigd worden.
Een nabloeding na verwijderen van de poliepen is zeldzaam, maar kan altijd gebeuren binnen de eerste twee weken na de ingreep, vandaar dat u best geen reis plant binnen de eerste twee-drie weken na de ingreep.

Waarop moet u letten?

 • De eerste nacht moet u ofwel uw kind regelmatig gaan  nakijken, ofwel slaapt u bij uw kind,
  of uw kind bij u, om alles goed in de gaten te houden. Bij bloeding komt u naar het ziekenhuis terug.
 • Mag mijn kind buitenkomen? Uw kind mag zeker buitenkomen, maar wat rustige activiteiten zijn aan te bevelen de eerste week. Overmatige warmte dient vermeden te worden.
 • School of kinderopvang? Uw kind zal niet veel last ondervinden van de ingreep.
  Meestal blijft uw kind een dag na de ingreep thuis van school of van de kinderopvang.
  Nadien kan uw kind gerust terug naar school of kinderopvang.
 • Zwemmen, turnen? De eerste week  na de ingreep moet uw kind niet zwemmen of turnen.
 • Voeding: in het ziekenhuis krijgen ze water te drinken, als ze thuis komen mogen ze wat yoghurt eten, en als ze daarna niet misselijk zijn mogen ze normale voeding krijgen.
  De eerste dag kan uw kind nog wat misselijk zijn, dat is normaal.
  Wees hier niet al te ongerust over: uw kind kreeg vocht toegediend langs het infuus (baxter). 
  De eerste twee dagen geeft u best zachte voeding: niet te prikkend (zoals chips, frietjes of korsten), en niet te warm.
  Nadien mag uw kindje opnieuw alles geven.

Medicatie?

Verwijderen van poliepen kan lichte oorpijn of keelpijn geven: als u dit merkt bij uw kind kan u volgens zijn lichaamsgewicht perdolan mono = paracetamol = curpol = dafalgan toedienen.
Maximaal 4 keer per dag zo nodig.