SCHILDKLIER- EN BIJSCHILDKLIEROPERATIES (THYROIDECTOMIE–PARATHYROIDECTOMIE)

Uw Neus-Keel-Oorarts os uw schildklierspecialist heeft voorgesteld om uw klachten te
behandelen met een operatie aan de schildklier of bijschildklieren.
Deze webpagina heeft tot doel om u wat informatie te geven over zo’n operatie. U kunt het thuis nog eens rustig nalezen.

Wat zijn de schildklier en de bijschildklieren?

Dit zijn organen die gelegen zijn in de lage hals, boven het borstbeen, en die zorgen voor de productie van hormonen in de bloedbaan.
De schildklier bestaat uit twee lobben die door een smal stuk aan elkaar hangen.

Er zijn vier bijschildklieren.
Ze zijn maar enkele millimeters groot en gelegen aan de boven- en onderkant van elke schildklierlob.
Het schildklierhormoon zorgt voor stimulatie van de stofwisseling in het hele lichaam.
Het bijschildklierhormoon zorgt voor de calcium (kalk) spiegels in het bloed.

Waarom moeten ze geopereerd worden?

Soms moet er een operatie gebeuren aan de schildklier.
De oorzaken kunnen zijn: een onomkeerbare vergroting van de schildklier of een deel ervan, een gezwel dat eventueel
kwaadaardig kan zijn, of een overmatige werking van de schildklier die teveel schildklierhormoon produceert.

Een bijschildklieroperatie gebeurt meestal omdat één van de bijschildklieren vergroot is en teveel hormoon produceert.
Het is uiterst zeldzaam dat meerdere of alle bijschildkliertjes vergroot zijn.

Hoe gebeurt de verdoving?

Deze ingreep gebeurt altijd onder algemene verdoving.

Hoe gebeurt de ingreep?

De ingreep gebeurt langs een horizontale insnede van enkele centimeters tussen de adamsappel en het borstbeen, meestal wordt de insnede in een huidplooi verstopt.

Vervolgens wordt het probleem van de schildklier of bijschildklier opgezocht en verwijderd
na opzoeken van de belangrijke bloedvaten en zenuwen die er rond liggen.

De ingreep wordt beëindigd met het controleren dat er geen bloedingen zijn, het plaatsen van
een of twee drains om het wondvocht op te vangen en het hechten van de insnede.

De dagen na de ingreep gebeurt meestal een bloedname voor controle van de hormonen en het calcium (kalk) in het bloed.

De drains worden meestal na 2 dagen verwijderd, wanneer ze niet te veel wondvocht draineren.
U kunt naar huis als de drains verwijderd zijn en het bloedonderzoek in orde is .

Kunnen er verwikkelingen zijn?

Het belangrijkste probleem dat kan optreden tijdens een (bij)schildklieroperatie is een letsel aan de stembandzenuw.
Deze ligt aan de achterzijde van de schildklier langs de luchtpijp en het strottenhoofd. Voor deze reden wordt deze zenuw tegenwoordig altijd opgezocht bij het begin van de ingreep, zodanig deze verwikkeling zeldzaam is geworden.

Soms moet er lang gewerkt worden op de zenuw, waardoor deze geprikkeld wordt, en er een tijdelijke stembandverlamming ontstaat.
Deze gaat over na verloop van een paar weken tot enkele maanden.

Soms wordt een ondersteunende logopedische behandeling gegeven.
Indien de zenuw echt gekwetst wordt, ontstaat een definitieve verlamming van de stemband, die een bijkomende behandeling van de stem noodzakelijk maakt (meestal logopedie, soms heelkundig).

Ten gevolge van een schildklieroperatie kunnen de bijschildklieren soms tijdelijk minder goed werken.
Daarom gebeurt na de ingreep een bloedonderzoek.

Een belangrijke nabloeding die een heringreep noodzakelijk maakt is een uitzondering, maar is uiteraard altijd mogelijk.

Laattijdige gevolgen

Ten gevolge van het wegnemen van een groot deel van de schildklier (of van de hele schildklier) is er na de ingreep meestal te weinig weefsel over om nog voldoende schildklierhormoon te produceren.
Daarom zal u definitief dagelijks een schildklierhormoonpilletje moeten innemen.
De dosering ervan gebeurt in samenspraak met uw huisarts en met de schildklierspecialist.

Bij de zeldzame kwaadaardige gezwellen van de schildklier moet er soms enkele weken na de ingreep een bijkomende behandeling gebeuren.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.
Aarzel niet bij eventuele onduidelijkheden aan uw Neus- Keel- Oorarts nadere uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.