ENDOSCOPISCHE OPERATIES AAN DE BIJHOLTEN (SINUSSEN) VAN DE NEUS

Uw Neus-Keel-Oorarts heeft voorgesteld om uw klachten te behandelen met een operatie aan de neusbijholten.
Deze webpagina heeft tot doel om u wat informatie te geven over zo’n operatie.
U kunt het thuis dan nog eens rustig nalezen.

Wat zijn neusbijholten?

Boven en naast de neus bevinden zich holle ruimten in het hoofd, de zgn neusbijholten of sinussen, die in directe verbinding staan met de neusholte.
De twee voorhoofdsholten, gelegen boven de ogen, en de twee kaakholten die zich achter de wangen bevinden, zijn het meest bekend.

Minder bekend maar zeker zo belangrijk zijn de holten in het zeefbeen. Deze zgn. zeefbeenholten bestaan uit een systeem van vele kleine holten en bevinden zich aan beide kanten tussen de neusholte en de oogkas.
De kaakholten en de voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen met de neus in verbinding.

Als laatste holte kennen we nog de wiggebeensholte, ver achterboven in de neus.

Wanneer is een operatie aan de neusbijholten nodig?

Wanneer een ontsteking aan de neusbijholten niet geneest ondanks intensieve therapie met bijvoorbeeld medicijnen of spoelingen, dan spreekt men van een chronische ontsteking.
Een dergelijke chronische ontsteking kan gepaard gaan met de vorming van poliepen.
Het kan een op zichzelf staande onsteking zijn van één bijholte, maar meestal zijn meerdere bijholten tegelijk ontstoken.

Vooral in het geval van een chronische ontsteking van de zeefbeenholten kunnen ook de kaakholten en eventueel zelfs de voorhoofdsholten geblokkeerd en ontstoken raken.
De belangrijkste reden voor een operatie aan de neusbijholten is een dergelijke chronische ontsteking.

De centrale positie van de zeefbeenholten is de oorzaak, dat de operatieve behandeling van deze holte zo’n
belangrijke rol speelt bij de neusbijholtenoperatie in het algemeen.

Wat is een endoscopische operatie?

Voor een goed zicht op het operatiegebied kan uw NKO-arts gebruik maken van een modern hulpmiddel, een endoscoop.
Dit is een klein buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen, waardoor nauwkeurig de inhoud van de neus bestudeerd kan worden.

Kijkend door de endoscoop die via de neusopening is ingebracht,
kan de arts met speciale instrumenten de ontstoken neusbijholten open leggen.

De endoscoop maakt het mogelijk om tijdens de operatie goed te zien waar de ontsteking zit en welke gebieden met rust gelaten kunnen worden.
Een endoscopische neusbijholteoperatie geschiedt dus via de neusholte, er ontstaan geen uitwendige littekens.
Soms is het onverwacht nodig tijdens dezelfde ingreep het neustussenschot recht te zetten om tot in de sinussen te kunnen geraken.
In zo een geval kan dit dikwijls ook endoscopisch.

Hoe vindt de verdoving plaats?

Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk, dus ook bij een operatie aan een neusbijholte.
Deze verdoving is meestal algeheel (narcose). Bij kleinere operaties kan de verdoving eventueel plaatselijk zijn.
In beide gevallen zult u geen pijn voelen tijdens de ingreep. Uw NKO- arts zal met u bespreken, wat in uw geval het beste wordt geacht.

Wat kunt u na de operatie verwachten?

Na de operatie is uw neus zeker nog niet genezen.
Eigenlijk begint de genezing dan pas, omdat de ontstekings-producten voor het eerst de neusbijholten kunnen verlaten.

Uw NKO-arts zal u vertellen wat u moet doen om deze reiniging te bevorderen.
U mag in ieder geval de eerste week na de operatie de neus niet snuiten, omdat dan lucht en ontstekingsproducten buiten het zeefbeen geperst kunnen worden.

Gedurende de eerste weken na de operatie is het normaal dat er een beetje vers bloed of wat bloederig slijm uit de neus komt.
Ook oude bloedresten, slijmen en weefselbrokjes kunnen de neus verlaten.
Dit stopt meestal na enige tijd vanzelf.

Een hevige neusbloeding is niet normaal en dient door de NKO-arts nagekeken te worden.
Het schoonhouden (spoelen) van de neus is zeer belangrijk. U zult van uw arts instructie krijgen, hoe u dit het beste kunt doen.

Door het spoelen kan de bekleding van de holten weer rustig worden en is uw chronische
neusbijholte-ontsteking hopelijk snel verleden tijd

Kunnen er verwikkelingen zijn?

Deze zijn in de regel zeldzaam.
De meest voorkomende verwikkeling is het recidief (=terugkomen).
Dit is meestal het gevolg van een slechte genezing en kan dus vermeden worden door regelmatige postoperatieve controles.

Gezien de sinussen slechts door een dunne botlaag gescheiden worden van de hersenholte en de oogkassen is een
kwetsuur van deze structuren niet onmogelijk. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.
Aarzel niet om bij eventuele onduidelijkheden aan uw Neus-, Keel- en Oorarts nader uitleg te vragen.
Aan dat verzoek zal graag worden voldaan.