Wat is een slaap-endoscopie?

Recent werd er bij u een afspraak gemaakt voor een slaapendoscopie omwille van klachten van snurken en/of slaapapneu (=stoppen met ademen tijdens de slaap). Door het snurken en/of de slaapapneu is de slaapkwaliteit sterk verminderd en dit kan zorgen voor klachten van slaperigheid en vermoeidheid overdag, maar het kan op lange termijn ook nefaste gevolgen hebben voor uw gezondheid. Mensen met slaapapneu hebben meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en/of hersenbloeding.

Op de consultatie heeft uw behandelende arts uw neus- en keelholte onderzocht met een hoofdlamp en tevens met een flexibele endoscoop die via de neus werd ingevoerd. Op deze manier heeft uw arts de anatomie van de neus- en keelholte kunnen bekijken op het moment dat u wakker bent. De anatomie van de keelholte verandert echter op het moment dat u in slaap valt doordat de spieren van de keelholte zich gaan ontspannen. Daarom werd door de arts een aanvullend onderzoek voorgesteld, namelijk een slaapendoscopie. Dit onderzoek heeft als doel om de anatomie van uw neus- en keelholte te bekijken op het moment dat u slaapt.

Snurken en slaap-apneu worden namelijk veroorzaakt door een gedeeltelijk of volledig dichtklappen van uw keelholte, dat verder ademen moeilijk of onmogelijk maakt en de slijmvliezen van de keelholte in trilling zet. Het dichtklappen van de keelholte kan op verschillende niveau’s plaatsvinden. Bij de ene persoon is dit op het niveau van het gehemelte en bij anderen op het niveau van de tong, die dan als het ware naar achter valt en de keelholte afsluit. Bij sommige mensen gebeurt het dichtklappen van de keelholte zelfs op beide niveau’s tegelijkertijd.
Het behandelen van snurken en slaap-apneu is dus gericht op het voorkomen van het dichtklappen van de keelholte en het verminderen van vibraties van het slijmvlies in de keel. Hiervoor staan uw arts verschillende technieken ter beschikking. Afhankelijk van op welk niveau de keelholte dichtklapt, zal uw arts een bepaalde behandeling bij u voorstellen.

De slaap-endoscopie stelt de arts in staat om, op het moment dat u slaapt, het gedrag van de keelholte te bestuderen en te gaan kijken op welk niveau de keelholte dichtklapt of op welk niveau het slijmvlies van uw keelholte aan het trillen wordt gezet.

Hoe gaat een slaapendoscopie praktisch in zijn werk?

Op de consultatie bent u met de arts tot de beslissing gekomen dat u een behandeling wenst voor snurken en/of slaap-apneu, of een alternatief zoekt voor uw CPAP toestel. Uw arts heeft u voorgesteld om eerst een slaapendoscopie uit te voeren alvorens een concrete behandeling voor te stellen. Voor dit onderzoek ondergaat u een pré-operatief onderzoek bij de anaesthesist indien uw medische toestand dat vergt.
U wordt voor de slaapendoscopie gehospitaliseerd via daghospitaal. U komt hiervoor op het afgesproken uur binnen in het dagziekenhuis. U hoeft geen slaap-kledij mee te brengen. U gaat immers dezelfde dag weer naar huis.

Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Dit wil zeggen dat u na middernacht niets meer heeft gegeten en/of gedronken.
Of u al/niet eventuele medicatie die u thuis dagelijks gebruikt, ook nog mag innemen op de dag van het onderzoek, bespreekt u best vooraf met de behandelende arts of op de pre-operatieve anesthesie raadpleging.

In de loop van de dag wordt u naar het operatiekwartier gebracht. Hier krijgt u van de anaesthesist een infuus in uw arm waardoor u voor een korte periode een licht slaap-medicament krijgt toegediend (let wel: dit is geen algemene narcose).
U valt onmiddelijk in slaap. Tijdens de slaap zult u tevens beginnen snurken en zelfs apneu vertonen. Via een flexibele endoscoop die via de neus wordt ingevoerd, wordt de anatomie van de keelholte bekeken op het moment dat u slaapt (en snurkt), en van de bevindingen wordt een verslag opgemaakt in uw dossier. Het ganse onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Het is mogelijk dat uw arts met u heeft afgesproken dat aansluitend op de slaapendoscopie er bij het vinden van bepaalde afwijkingen al direct een behandeling kan plaatsvinden. Dit zal dan gaan over een minimaal invasieve behandeling met radiofrequentie verlittekening van het verhemelte en/of de tongbasis. Indien een dergelijke behandeling wordt uitgevoerd zult u hiervan enkele dagen last ondervinden (pijn en moeilijk slikken) en zult u een werkonbekwaamheid van 2 dagen krijgen. Na het onderzoek bent u direct weer wakker en zult u een korte periode geobserveerd worden in de ontwaak-kamer. Vervolgens wordt u terug naar uw kamer gebracht. In de loop van de dag komt uw arts bij u langs op de kamer en zal hij de ontslag procedure met u bespreken. U krijgt een afspraak om op de consultatie te komen voor de bespreking van de resultaten van dit onderzoek en voor verdere planning van de behandeling van het snurken en/of slaap-apneu. Als u alle formaliteiten hebt afgerond en in het bezit bent van de nodige attesten (werkonbekwaamheid e.d.) mag u het ziekenhuis verlaten.

De slaap-medicatie die u is toegediend maakt u onbekwaam om die dag zelf met de wagen te rijden. U dient dus door familie of vrienden te worden opgehaald. Het gebruik van openbaar vervoer is enkel toegestaan indien u begeleiding heeft.